ARTHURS AKADEMI

DEN GODE IDÉ

Her i Søby er intet umuligt – sagt af Arthur, som startede sin motorfabrik i 1931, i dag Søby Værft.

I den gamle fabriksbygning vil vi skabe Arthurs Akademi.

Historien om Arthur rækker fra fortiden over nutiden og langt ind i  fremtiden. Den handler om entreprenørskab og gåpåmod. Hans virksomhed var baseret på godt håndværk indenfor motor- og værftsarbejde: De sorte fag.

I akademiet vil vi formidle Arthurs livsværk og hans holdninger som fortsat er højaktuelle for dansk erhvervsliv og entreprenørskab. Vi vil  skabe en platform, hvor den arthurske kultur  og de særlige værftsfag præsenteres lettilgængeligt og interaktivt. Det bliver faglighed og læring for alle, og  især for unge, der vil både dannes og uddannes for livet.

PROJEKTETS FYSISKE RAMMER

På havnen i Søby ligger Arthurs oprindelige og autentiske motorfabrik, som projektet har fået stillet gratis til rådighed af Søby Værft.

Den tidligere motorfabrik bliver nu til Arthurs Akademi.

Arthurs Akademi er 400 kvadratmeter med  plads til formidling, samt til at arbejde med store og små projekter i motor- og værftsregi.

Arthurs Akademi er nemlig inddelt i mange spændende afdelinger som værkførerrum, lager, prøverum for motorer og frokoststue.

Selve fabriksbygningen er opført i røde sten med ovenlys,ligger centralt ved Søby Havn og er nabo til Søby Værft og en række andre maritime virksomheder.

På dette aktive havneområde færdes der i det daglige mange mennesker, og så ligger Arthurs Akademi tæt på færgeleje, busholdeplads og marina.

 

DET OMFATTER PROJEKTET

Projektet omfatter renovering af den oprindelige  fabriksbygning.

Dette skal foregå så nænsomt som muligt for at fastholde historien og autensiteten.

Det er først og fremmest taget, som skal være tæt, hvorfor en udskiftning er nødvendig. I cirka halvdelen af fabriksarealet skal loftet isoleres. Vægge og gulv skal gås efter og renoveres skånsomt. Især ønskes den oprindelige maling på væggene bevaret. I vinduerne skal alt glas skiftes. Døre og porte skal gøres tætte. Plasttagrender skal udskiftes til zinktagrender, som der oprindeligt har været.

Bygningen skal indrettes efter arbejdsmiljøkrav til formidling og undervisning.

ORGANISERING AF PROJEKTET OG INVOLVERING AF FRIVILLIGE

Søby Erhvervsforening er den ansvarlige og samlende organisation for Arthurs Akademi. Projektet er baseret på mange engagerede frivillige, der kan formidle og skabe læring om entreprenørskab og værftsarbejde.

Den særlige Arthur-kultur lever nemlig stadig i Søby 25 år efter hans død.

Renoveringen af fabriksbygningen skal foretages af lokale håndværkere med bistand fra frivillige, hvor det er muligt.

Når projektet kommer i gang, vil  den daglige drift af Arthurs Akademi  ske gennem lønnet ansatte og  frivillig arbejdskraft med maritime kompetencer.

RELATION TIL LOKALSAMFUNDET

Projektet har en meget tæt forbindelse til lokalsamfundet, da fortællingen om Arthur og hans virke er lig med Søbys historie igennem næsten 90 år.

Værft og havn hænger uløseligt sammen, og Søby Havn er fortsat en vigtig medspiller. Projektet samarbejder såvel med byens øvrige foreninger, som med alle øvrige naturligt relaterede partnere på øen – og nyder også støtte fra Ærø Kommune og Ærø Turist- og Erhvervsforening.

Projektet startede så småt op for et par år siden med en byvandring ”I Arthurs Fodspor” med Karen Margrethe Fabricius. I to sæsoner har emnet vist sig bæredygtigt og har været interessant for både lokale og gæster. Nu er vi derfor klar til at lancere Arthurs Akademi, som naturligvis også vil indbefatte Arthurs fodspor.

 

Advertisement